Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Asystentki

 

 

 

mgr Ewa Stawińska szefowa personelu, asystentka, wykładowca

tel. 602-794-696

pielęgniarka operacyjna, instrumentariuszka, asystentka Anna Wiewiór