Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Kolor

Diagnostyka: Spectro Shade

Badamy i analizujemy kolor zębów za pomocą elektronicznego Systemu Komunikacji Optycznej SpectroShade.

Zastosowanie:

  • Protetyka – idealne dobranie koloru ceramicznych koron i licówek zębowych
  • Wybielanie zębów – planowanie wybielania i kontrola przebiegu procesu
  • Ocena poprawności dobrania koloru wypełnień w zębach leczonych zachowawczo
  • Badania diagnostyczne strefy estetycznej

 

    Wykonanie mapy kolorystycznej (zębów od 14 do 24) – do 90 zł.