Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Higienizacja

Podstawowe zabiegi

  • Oczyszczenie złogów miękkich, które pacjent pozostawił przy nieprawidłowym myciu zębów.
  • Usunięcie kamienia naddziąsłowego.
  • Usunięcie kamienia poddziąsłowego.
  • Polerowanie korzeni w kieszeniach zapalnych
  • Oczyszczenie osadów po garbnikach pokarmowych
  • Nauka prawidłowego mycia zębów.
  • Wymiana nawisających wypełnień.
  • Wymiana nieprawidłowych uzupełnień protetycznych.