Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Implanty

Implant – sztuczny korzeń zęba

 

Zalety odbudowy zębów na implantach

 • ograniczają konieczność szlifowania własnych zębów
 • eliminują dodatkowe konstrukcje w ustach
 • funkcjonują jak naturalne zęby
 • implanty nie bolą
 • umożliwiają odbudowę brakujących zębów na stałe
 • implanty mogą dać stabilne podparcie dla protezy
 • ograniczają zaniki kostne w miejscu osadzenia
 • rozwiązują wiele trudnych problemów protetycznych

 

Wady stosowania implantów

 • dobre, najlepszych firm wymagają wyższych nakładów
 • brak higieny może im zaszkodzić
 • trzeba je osadzić chirurgicznie, (szablonowo- drobny zabieg)
 • do osadzenia wypada podać znieczulenie
 • niektóre choroby nie pozwalają implantować
 • czasem trzeba dodatkowo, chirurgicznie zregenerować kość
 • u palaczy ich byt może być lekko zagrożony