Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Wypełnianie

Wypełnienia, plomby, jednym słowem prawie wszystko co dotyczy zamykania ubytków w zębie.

Materiały do wypełnień

 • Wybór materiału do wypełnienia zęba zależy od decyzji i wiedzy lekarza prowadzącego leczenie.
 • Wszystkie materiały mają swoje zalety i wady.
 • Każdy materiał wymusza odpowiednią technikę zakładania.
 • Budowa i funkcja zęba oraz stopień uszkodzenia jego konkretnej powierzchni warunkuje dobór materiałów koniecznych do odbudowy.

 

Stopień zniszczenia zęba

 • Wyróżniamy ubytki jedno-, dwu- i wielopowierzchniowe.
 • Ilość powierzchni zęba odbudowanych wypełnieniem zależy od wielkości uszkodzenia korony zęba.
 • Ilość wymaganych warstw różnych materiałów zależy od głębokości ubytku w zębie i właściwości tych materiałów.
 • Ze względu na głębokość, ubytki dzielimy na powierzchowne, średnie, głębokie niepowikłane i powikłane.
 • Powikłania mogą dotyczyć stanu miazgi (pop. “nerwu”) i/lub tkanek okołowierzchołkowych zęba.

 

Koszty

 • Odpłatność za leczenie zawiera powyższe uwarunkowania.
 • Koszt wypełnienia średniego ubytku jednopowierzchniowego u ogólnie zdrowego pacjenta, można teoretycznie oszacować na kwotę 60 do 150 zł.
 • Koszt odbudowy zniszczeń wielopowierzchniowych zęba może sięgnąć 200 – 500 zł.
 • Odbudowa totalnie zniszczonego zęba jedno lub wielokorzeniowego z regeneracją kości w obrębie zmian okołokorzeniowych może kosztować dużo drożej. Często bardziej wskazane jest usunięcie zęba, oczyszczenie zmian i wszczepienie implantu.

 

Ogólnie o materiałach utwardzanych światłem

Zalety:

 • zawierają szeroką gamę kolorów kryjących, zębinowych i szkliwnych,
 • dają czas na modelowanie kształtów i warstw wielokolorowych
 • posiadają różne stopnie twardości i lepkości
 • pozwalają na łączenie różnych technik odbudowy zęba

 

Wady:

 • wymagają zakładania małymi warstwami
 • wymuszają złożone, czasochłonne procedury łączenia i utwardzania
 • nie wybaczają błędów zakładania
 • źle utwardzone mogą być przyczyną zapaleń miazgi