Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Zgryz

Diagnostyka: Cadiax Compact II Zastosowanie:
  • diagnostyka ruchu stawów skroniowo żuchwowych
  • diagnostyka stawów
  • przeniesienie indywidualnego zgryzu pacjenta na artykulator w pracowni protetycznej
  • perfekcyjne programowanie artykulatora według budowy stawów pacjenta
  • wyliczenie kątów zaguzkowania zębów
  • planowanie leczenia protetycznego i ortodontycznego
  • kontrola efektów leczenia