Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Lekarz

Wybór lekarza jest indywidualną decyzją każdego pacjenta

Gdy słuchasz opinii o danym lekarzu – zapytaj:

 • Czy opinia jest zasłyszana, czy zbudowana na podstawie własnych doświadczeń opowiadającego?
 • Jak przebiegał proces badania a jak leczenia?
 • Czy ograniczono się tylko do podstawowego problemu pacjenta, czy zbadano jamę ustną gruntownie?
 • Czy przeprowadzono zabieg, czy tylko przepisano leki?
 • Czy zostały przeprowadzone zabiegi z zakresu profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia?
 • Jak zweryfikowano metodę mycia zębów pacjenta?
 • Czy udzielono pacjentowi wyczerpujących informacji o stanie jego zdrowia?
 • Jak przedstawiono plan wyleczenia wszystkich zębów łącznie z rehabilitacją funkcji narządu żucia?
 • Jak wygląda opieka po leczeniu?
 • Czy pacjent czuł się zagubiony, czy cały czas był pod opieką personelu?

 

Obserwując pracę zespołu w gabinecie warto wiedzieć:

 • Dobry lekarz zawsze bardzo dokładnie zbada pacjenta zanim przystąpi do leczenia.
 • Podstawą trwałej i rzetelnej wiedzy o pacjencie jest prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna.
 • Nie da się postawić diagnozy i wyleczyć zęba przez telefon.
 • Leczenie zębów to nie są zawody sportowe, lekarz musi mieć odpowiednią ilość czasu dla pacjenta.
 • Lekarz zabiegowy pracujący bez asysty nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków higienicznych zabiegu.
 • Akcesoria sterylne i jednorazowe powinny być rozpakowywane oraz podawane przy pacjencie.
 • Lekarz i asysta przy zabiegu pracują w rękawiczkach, okularach i maskach ochronnych.
 • Przed założeniem nowych czystych rękawic zabiegowych, lekarz i asysta mają obowiązek umyć ręce w obecności pacjenta.
 • Rękawiczki na rękach lekarza lub asysty mogą mieć kontakt tylko z jamą ustną jednego pacjenta i narzędziami wcześniej przygotowanymi do aktualnego zabiegu.
 • Niedopuszczalne jest posługiwanie się rękawiczkami z zabiegu u pacjenta do pobierania opakowań z materiałami lub dotykanie elementów wyposażenia gabinetu, których nie można poddać dezynfekcji i sterylizacji.
 • Rękawice, w których asysta przygotowuje gabinet do przyjęcia nowego pacjenta nie mogą służyć do pracy przy zabiegu, też są jednorazowe.
 • Rękawiczek nie myje się tylko zmienia na nowe, często wielokrotnie w czasie jednego zabiegu.
 • Na zagłówku fotela musi być jednorazowy ochraniacz.
 • W gabinecie przygotowanym dla Ciebie nie może być najmniejszego śladu po poprzednich zabiegach.