Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Diagnostyka

Wykonujemy diagnostykę:
  • Rentgenowską - wszystkie projekcje z zakresu twarzoczaszki, łącznie z OPG - aparaty PLANMECA.
  • Elektroniczną żywotności miazgi zęba - aparaty KERR.
  • Elektromagnetyczną stabilizacji implantów - Osstell.
  • Spektrofotometryczną koloru zębów - SpectroShade.
  • Elektroniczną czynności stawów skroniowo żuchwowych - Cadiax Compact 2.
  • Elektroniczną długości kanałów korzeniowych aparat Tri Auto Morita.
  • Elektroniczną jakości kości systemem NobelClinician na bazie Tomografii Komputerowej - konieczna przy leczeniu implantami.
  Nowoczesna cyfrowa diagnostyka implano-protetyczna: NobelGuide , Cadiax, Osstell, SpectroShade Diagnostyka szczególnie trudnych przypadków.