Rejestracja : +48 664-200-666
                          (41) 36-202-22 

Vena Stomatologia

Praca

Pilnie zatrudnimy – nawiążemy współpracę.

1-2 Lekarzy dentystów po stażu.

Warunki dla lekarza:
Płaca – 35 do 40% obrotu. Wyższa stawka możliwa w szczególnych przypadkach.
W pierwszym roku wymagamy zrobienia uprawnień do wykonywania diagnostyki rtg.

Zapewniamy szkolenie pracy przy pomocy:

  • mikroskopu zabiegowego Leica M300
  • spektrofotometru SpectroShade
  • endomotoru Morita
  • aparatu diagnostycznego stabilizacji implantów Osstell
  • aparatu diagnostycznego SSŻ Cadiax Compakt II
  • aparatu diagnostycznego żywotności miazgi Kerr
  • urządzenia do podawania plastycznej gutaperki Obtura II
  • Urządzenia do upłynniania gutaperki System B

Wykonujemy implantacje w systemie NobelClinician z możliwością nauki dla współpracujących z nami lekarzy.